Newsletter

Zakres usług NFZ

W ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia pacjenci mogą korzystać z usług stomatologicznych znajdujących się w tzw. "koszyku świadczeń gwarantowanych".

Opieka stomatologiczna
Stomatologia zajmuje się leczeniem chorób zębów, przyzębia i jamy ustnej. Pacjent, który chce skorzystać z porady dentysty w tym zakresie, ma prawo wyboru dowolnej placówki lub lekarza stomatologa, udzielających świadczeń na podstawie umowy z NFZ na terenie całego kraju. Skierowanie do stomatologa nie jest wymagane.

!!! Pacjentowi zgłaszającemu się z bólem, świadczenia udzielane są w dniu zgłoszenia.
Rejestratorka ustala dogodną godzinę wizyty, która nie będzie kolidowała z przyjęciami umówionych uprzednio pacjentów. Zdarza się, że pacjent z bólem musi w dniu zgłoszenia poczekać na przyjęcie.

Pacjentom przysługują między innymi:

 • badanie lekarskie stomatologiczne z instruktażem higieny jamy ustnej;
 • badanie lekarskie kontrolne;
 • leczenie próchnicy zębów;
 • świadczenia z zakresu leczenia endodontycznego (kanałowego) zębów jednokanałowych;
 • usunięcie złogów nazębnych;
 • leczenie zmian na błonie śluzowej jamy ustnej;
 • usunięcie zęba oraz niektóre zabiegi chirurgiczne;
 • zdjęcia rentgenowskie wewnątrzustne w razie potrzeby;
 • znieczulenie w razie potrzeby.

Leczenie protetyczne
W ramach bezpłatnych świadczeń pacjentowi przysługuje także leczenie protetyczne. W razie konieczności, pacjent ma prawo do leczenia z zastosowaniem protez akrylowych w szczęce i żuchwie raz na 5 lat od dnia 1 stycznia 2011 r. Pacjentowi przysługuje także prawo do bezpłatnej naprawy protezy raz na 2 lata od dnia 1 stycznia 2011 r. (także w większym zakresie, np. z wyciskiem lub podścieleniem protezy).

Weryfikacja prawa do świadczeń w ramach NFZ w systemie eWUŚ odbywa się na podstawie:

 • podania przez pacjenta numeru pesel
 • okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość

Dodatkowe świadczenia gwarantowane dla wybranych grup:

 1. Dzieciom i młodzieży do 18. roku życia przysługują, między innymi:
  1. zabezpieczenie lakiem bruzd zębów szóstych w ramach profilaktyki – do ukończenia siódmego roku życia;
  2. lakierowanie wszystkich zębów stałych;
  3. impregnacja zębiny zębów mlecznych;
  4. całkowite opracowanie i odbudowa ubytku zęba mlecznego;
  5. kosmetyczne pokrycie niedorozwoju szkliwa w zębach stałych;
  6. leczenie chorób przyzębia;
  7. zabiegi chirurgiczne takie jak: operacyjne odsłonięcie zatrzymanego zęba, operacyjne usunięcie zawiązków zębów ze wskazań ortodontycznych, resekcja wierzchołka korzenia zębów przednich. Okres retencji – okres, w którym pacjent nosi tak zwany aparat retencyjny (retainer) pozwalający – poprzez stabilizację uzębienia – utrzymać osiągnięty wynik leczenia.
 2. Kobietom w ciąży i połogu przysługują między innymi:
  1. rozszerzone leczenie endodontyczne (kanałowe).

Potwierdzenie prawa do dodatkowych świadczeń
Dokumentami potwierdzającymi prawo do dodatkowych świadczeń są w szczególności:

 • dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia – karta ubezpieczenia zdrowotnego lub dokument stwierdzający tożsamość lub skrócony odpis aktu urodzenia;
 • dla kobiet w ciąży – karta przebiegu ciąży i karta ubezpieczenia zdrowotnego lub karta przebiegu ciąży i dokument stwierdzający tożsamość;
 • dla kobiet w okresie połogu – skrócony odpis aktu urodzenia dziecka i karta ubezpieczenia zdrowotnego lub skrócony odpis aktu urodzenia dziecka i dokument stwierdzający tożsamość;

 Źródło: http://www.nfz.gov.pl/new/art/4816/vademecum_2012_09_25.pdf

pliki do pobrania:


Rozporządzenie MZ z 2004 r. w sprawie wykazu gwarantowanych świadczeń lekarza dentysty i materiałów stomatologicznych oraz rodzaju dokumentu potwierdzającego uprawnienia do tych świadczeń / 38_943307726.pdf ( 0.1 Mb )
Rozporządzenie MZ z 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu gwarantowanych świadczeń lekarza dentysty i materiałów stomatologicznych oraz rodzaju dokumentu potwierdzającego uprawnienia do tych świadczeń / 38_732986474.pdf ( 0.1 Mb )
Prawa pacjenta / 38_868605895.pdf ( 0.5 Mb )
OBWIESZCZENIE ministra zdrowia z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego / 38_335646394.pdf ( 0.6 Mb )